FR|ENAZ

Məqsəd və vəzifələr

LATP-nın məqsədi - müvafiq orqan, şöbə və teşkilatlarla müştərək olaraq Lüksemburq Böyür Hersoqluğu və Azərbaycan Respublikası arasinda ticarət, sənaye və maliyyə münasibətlərinin inkişaf etməsidir. LATP-nın əsas vəzifəsi Azərbaycan Respublikasını xarici investorlar üçün maraglı yeni bir ölkə simasında təqdim etmək, və Azərbaycan biznes ictimaiyyətinə Lüksemburqu Avropa biznesinin başlanğıc nöqtəsi kimi nümaiş etməkdən ibarətdir.

Digər vəzifələri

  • Müxtəlif şirkətlərə Azərbaycanda və Lüksemburqda öz fəaliyyətlərini başlamaq və inkişaf etdirmek.
  • Dövlət orqanları qarşısında öz üzvlərinin mənafelərini təmsil və müdafiə etmək.
  • Mühüm şəxsi əlaqələr şəbəkəsi və təcrübə mübadiləsi gurmaq.