FR|ENAZ

Hokumətarası sənədlər

İki olkə arasında 3 sənəd imzalanmış, 1 sənəd isə baxılmaqdadır.


İmzalanmış sənədlər:

  1. 13 aprel 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası hokuməti və Belcika-Luksemburq İttifaqı arasında Birgə Bəyanat imzalanmışdır.
  2. 18 may 2004-cu ildə Brusseldə “Azərbaycan Respublikası Hokuməti və Belcika-Luksemburq İqtisadi İttifaqı arasında sərmayələrin qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında Saziş” imzalanmışdır. 776-IIQ saylı qərarla, 26.10.2004-cu ildə təsdiq olunmuşdur.
  3. Azərbaycan Respublikası və Luksemburq Boyuk Hersoqluğu arasında gəlirlərə və əmlaka gorə vergilərə munasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya.


16 iyun 2006-cı il, Bakı Hazırlanma mərhələsində olan sənədlər:

  1. Azərbaycan Respublikası Hokuməti və Luksemburq Boyuk Hersoqluğu Hokuməti arasında hava əlaqəsi haqqında Saziş (Azərbaycan tərəfində baxılmaqdadır).